‌Location


‌Head Office

‌B-228, Hansung Buinding, 609-1, Guro-dong,
Guro-gu, Seoul, Korea (81249) / (Rep. +82-2-2633-0355)

‌Local Sales Office

‌Na-2321, Jungang Circulation Complex, ‌Guro-dong,
Guro-gu, Seoul, Korea / (Tel : +82-2-6679-2356, Mr. Jang)

‌Warehouse #1

‌Namyangju-si, Kyonggi-do, Korea (Old Year's IC & Components)

‌Warehouse #2

‌Pocheon-si, Kyonggi-do, Korea (Old Passive & for Scrap Materials)